Förlaget

OM FÖRLAG PER BERGGRÉN

1998 bildade jag tillsammans med Anita Meyer-Lie ett förlag med namnet Förlag Berggrén och Meyer-Lie. Från 2006 fortsatte jag ensam som enskild firma. Under årens lopp har ett femtiotal böcker producerats med fokus på Värmland och Karlstad. Jag var dessutom redaktör för Värmlands regementes medlemstidning Värmlandsörnen under nitton år och Carlstads-Gillets tidning Gillet under tio år.

 

Jag både fotograferar, skriver texter och gör layouten till mina böcker och genom ett samarbete med min hustru, förra länsarkitekten i Värmland Inger Berggrén, har jag skapat ett flertal böcker. Förutom egna alster har jag framställt böcker på uppdrag av bland andra Länsstyrelsen i Värmland, Domkyrkan i Karlstad, Stadsmiljörådet, Laxå kommun, Värmlands regemente, Karlstads pastorat och Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad.

 

Utmärkelser

Vackraste värmlandsboken 2019

Föreningen Värmlandslitteratur har sedan 1980-talet utsett årets vackraste värmlandsbok. I konkurrens med 200 andra böcker erövrades den hedersamma titeln av Stadsträdgården i Karlstad år 2019. Vid en pressträff i Karlstads stadsbibliotek den 5 mars 2020 meddelades juryns beslut. Diplom kommer att överlämnas vid föreningens årsmöte den 21 mars 2020.


Helmia-stiftelserns stiperndium

2019 tilldelades Inger och Per Berggrén tillsammans med Anderrs Blomqvist stipendium ur Helmia-stiftelsen. Stipendiet delades ut av stiftelsens ordförande Björn Sandborgh i närvaro av represerntanter ur stiftelsen.

 

Hedersomnämnande

2012 fick boken Karlstads domkyrka hedersomnämnande då Föreningen Värmlandslitteratur utsåg Värmlands vackraste bok. På länken till Domkyrkoboken kan du se diplomet.


Fotoutställning

Under november 2019 visade jag några av mina bilder från olika resor på restaurangen King Creole i stadsdelen Haga i Karlstad.Temat för utställningen var Människor som jag mött på mina resor i världen. Klicka här så kan du se bilderna. Dessutom berättade vi om vår bok om Stadsträdgården i Karlstad.