Isatnbul

Istanbul

Ett världspolitiskt nav i över tusen år.