Böcker digitalt

Böcker i digital form

Här nedan är några böcker som kan laddas ned som pdf-filer och läsas i digital form på nätet. Läs filen i Acrobat Reader med inställningen VISA – SIDVISNING – DUBBELSIDIG VY.