Domkyrkoboken

Karlstads domkyrka. Stiftskyrka – Församlingskyrka – Dokumentation och reflektion

Författare Harry Nyberg. Bilder och Layout Per Berggrén.

 

Den första kyrkan i Karlstad, eller Tingvalla som staden hette då, byggdes på 1200-talet och låg vid Klarälven. År 1647 blev Karlstad stiftsstad och kyrkan vid älven blev domkyrka. Efter otaliga översvämningar och bränder byggdes en ny kyrka med namnet Friedrichs kyrka på Lagberget. Den invigdes 1730. Ytterliga bränder, den senaste 1865, och omgestaltningar under närmare 300 år och med skilda målsättningar är en spännande tidsresa. Domkyrkan i dag har en modern form som vilar på traditioner från 1700-talet.

 

Boken lanserades 2012. Den har huvudsakligen nytagna bilder i färg. Fortfarande finns ett fåtal böcker kvar som kan inhandlas till förlagspriset 150 kronor.


BESTÄLL BOKEN HÄR

VACKRASTEVÄRMLANDSBOKEN

Boken om Karlstads domkyrka erhöll heders-omnämnade då Föreningen Värmlandslitteratur utsåg vackraste värmlandsboken 2012.

Bokens författare, förre domprosten i Karlstad, teologie doktor, Harry Nyberg.