Fotoutställning BILDER

Fotoutställning november 2019 med rubriken Möten med nänniskor.


En av kryddorna då man besöker andra kulturer är att möta människor. På den här lilla utställningen visar jag några av de spännande personer jag mött. Några har bara flyktigt passerat under ett kort ögonblick. Med andra har jag genom att visa mig intresserad av deras verksamhet skapat en kortvarig relation.